E-obrazovanje

          Obrazovanje je veoma bitno danas u svetu. U jednom od prošlih članaka smo objasnili i više upotpunili značaj obrazovanja, a u ovom članku ćemo se više baviti elektronskim obrazovanjem i njegovim prednostima.

Živimo u savremenom vremenu gde se rađaju nove tehnologije i tehnike tako da se sve menja i napreduje. Postoji mnogo novih stvari koje su nastale na ovom svetu, među njima je i jedna koja je proistekla iz savremene tehnologije a to je elektronsko obrazovanje. Elektronsko obrazovanje se smatra jednim velikim korakom u obrazovanju jer su udžbenici, lektire i mnogi drugi priručnici zamenjeni skriptama na internetu you tube-u i mnogim drugim sajtovima. Nekim ljudima je to efikasnije i bolje, ali neki se još ne mogu naviknuti pa koriste i dalje štampane primerke materijala za učenje. Trebaće vremena da se ljudi naviknu na savremenije načine. Na internetu postoje mnoga pomoćna sredstva, ali ona još uvek ne zamenjuju u potpunosti obrazovanje iz starijih vremena. Uvek je potreban neki udžbenik ili priručnik sa sobom nositi zato sve dok se ovakvo obrazovanje razvija naš biznis vezan za prodaju udžbenika će biti prisutan.

Ciljevi e-obrazovanja:

n8

Courseware alat je

Računarski softver dizajniran za edukaciju. Izraz je dobijen spajanjem pojmova course (kurs) i softvare (softver) kurseve i nastavne materijale, te pratiti rad i napredak studenata. Coursevare alate ne treba shvatiti kao zamenu za klasične knjige i udžbenike, već isključivo kao dopunu nastavi. Kako bi se mogli materijali stvoreni u jedan alat za e-obrazovanje prebaciti u drugi, potrebno je da ta dva alata podržavaju isti standard. Trenutno postoje četiri organizacije sa s ciljem stvaranja standarda, nažalost ne jedinstvenog već svaka stvara svoj standard. Organizacije su sledeće:

  • AICC (Aviation Industri CBT Comitee)
  • IMS (Instructional Management Sistem)
  • IEEE / LTSC (Learning Technology Standards Comitee)
  • ADL / SCORM (Advanced Distributed Learning Initiative)

Nove tehnologije se rađaju, a stare polako nestaju. U ovom članku mislim da smo upotpunili i više dočarali šta se podrazumeva pod e-obrazovanjem. Pratite nas i saznajte još mnoge zanimljive stvari.


 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s